Vi håller dig varm!

 • Mån-Fre: 08.00 - 18.00

Få Gratis Offert Direkt

Vi svarar vanligvis inom 24 timmar, men om du inte kan vänta:
Ring: 031-787 33 99

Värmepump i Göteborg

Vi har fokuserat på kvalitet och kompetens från dag ett. Våra installatörer är godkända, så du kan vara säker på att installationen och dimensioneringen av systemet kommer att utföras korrekt. Vi anser att det är viktigt att ha en inspektion innan du köper en värmepump. Detta beror på dimensioneringen av pumpen (kw), läget för kylning eller uppvärmning som huvudsyftet?

Ljud inifrån / ut, spridning av luft, har du ett stort hus eller ett mindre hus? Kan du även använda värmepump? Vi har svar på dina frågor, ring oss idag!

Vad får du när du köper en värmepump från oss?

 • En investering för framtiden
 • Stabilt inomhusklimat
 • Du sparar pengar
 • Du sparar på miljön
 • kvalitet
 • Snabb leverans
 • Bra kompetens och lång erfarenhet

Tjänster:

Godkänd och erfaren personal

Vår personal har lång erfarenhet inom värmepumpsbranschen.

Enkel Bokning

Det är superenkelt att komma igång. Fyll ut formuläret eller ring oss så bokar vi in en tid som passar dig.

Kostnadseffektiva Priser

Vi har rimliga priser och produkter med kvalitet!

Värmepump

En värmepump är ett smart och effektivt val för att återställa energi från vatten, mark, stenar och luft, verkligen från alla förnybara energikällor. Det innebär att värmepumpar ger ett miljövänligt sätt att generera energi. En värmepump använder små mängder ström för att återvinna energi, som sedan överförs till ett värmesystem. Det betyder att en värmepump kan minska din energiförbrukning avsevärt – inte bara för miljön utan också för din plånbok!

En värmepump är en investering
Eftersom en värmepump har en lägre strömförbrukning än andra traditionella värmesystem, kommer en värmepump att vara en investering som kommer att löna sig på lång sikt och som också sparar pengar. Eftersom ett värmepumpsystem är ett bra miljöval väljer du också en miljöinvestering.

Val av värmepump
Vid val av värmepump är det viktigt att du kommer ihåg att olika värmepumpar har olika förutsättningar. En värmepump som passar in i ett visst hem passar inte nödvändigtvis in i ett annat hem. En luftluftvärmepump sprider värmen genom inomhusluften och kräver därför inte vattenburna värmesystem som andra värmepumpar kräver. Om du har direkt effekt är luftluftsvärmepumpen det självklara valet för dig. Denna typ av värmepump är populär i t.ex. vinterträdgård där lite värme behövs för underhåll.

För dig med vattenburna värmesystem finns det flera alternativ värmepumpar som sträcker sig från luftvatten värmepumpar, bergvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar, värmepumpar som också ger varmt vatten från kranen. För att få en från luftsvärmepumpar måste du ha mekanisk ventilation, medan en stenvärmepump kräver att det är möjligt att borra i berggrunden. Den största kostnaden för värmepumpar är installationen av stenvärmepumpar, eftersom det är dyrast och därför har en längre leveranstid än andra typer av värmepumpar.

Vad behövs för att använda en viss typ av värmepump? 

Luftvattenvärmepump
En luftvattenvärmepump får sin energi från utomhusluften och sprider sedan värmen med ett vattenbaserat värmesystem. Luftvattenvärmepumpen är en relativt billig investering, och samtidigt ger det stora ekonomiska besparingar. På det sättet kommer du snabbt att tjäna din investering. En annan fördel med en vattenvärmepump är att det också ger varmt vatten från kranen.

Kom också ihåg att en luftvärmepump beror på tillgänglig utetemperatur, vilket innebär att denna värmepump kan ge en besparing som är så stor att den nästan når kapaciteten hos den mycket dyrare stenvärmepumpen.

Luftvärmepump
Luftluftsvärmepumparna hämtar sin energi från utomhusluften och släpper ut den till inomhusluften. Jämfört med andra värmepumpar är denna värmepump billig, enkel och liten – ett bra komplement till direktverkande kraft. En luftluftvärmepump kan generera en besparing på upp till 75%. På så sätt är återbetalningstiden mycket kort, vanligtvis bara några år.

Pris på golvslipning

Fem goda skäl att välja en värmepump
En värmepump sparar energi och pengar för dig, det är miljövänligt, lätt att använda, ger god komfort och gott inomhusklimat – och kan användas för kylning.

En värmepump ger dig många fördelar. Värmepump som används för uppvärmning använder energi från solen lagrad i mark, berg, luft eller vatten. Att använda denna energi är både ekonomiskt fördelaktig och miljövänligt.

# 1 Värmepumpar ger lägre energikostnader
Med en värmepump kan du spara 30-80% av energin för uppvärmning och varmt vatten genom att hämta värme från naturen på ett smart sätt. Hur mycket energi och pengar du kan spara med en värmepump i ditt hem beror på många faktorer, till exempel:

 • Hur stort ditt hem är
 • Hur hög är din energiförbrukning
 • Hur väl isolerat är ditt hem
 • Om värmepumpen är korrekt dimensionerad
 • hur klimatet är där du bor
 • vilken värmepump du väljer
 • Pris på el, olja, paraffin och trä

När du köper en värmepump behöver du investera mycket mer än för flera andra värmelösningar. Men varje månad får du en betydligt lägre elräkning och efter några år har investeringen i värmepumpen betalats. Då är du tillbaka med rena nätbesparingar jämfört med alternativ uppvärmning. Dessutom är du mindre utsatt för fluktuationer i energipriserna, eftersom förbrukningen minskar när du har en värmepump.

# 2 Värmepumpar är miljövänliga
Värmepumpen använder energi mycket effektivt och är därför ett miljövänligt alternativ till andra uppvärmningslösningar. Värmepumpar kan ersätta fossil uppvärmning med olja och gas, vilket minskar utsläppen av växthusgaser. När värmepumpar ersätter elvärme släpper de elektricitet som kan användas till exempel. I miljövänliga elbilar. På så sätt bidrar effektivare elanvändning också till att minska utsläppen av växthusgaser. Värmepumpar har inga lokala utsläpp och kräver ingen lagring eller transport av bränsle.

# 3 Värmepumpar ger enkel och effektiv hemuppvärmning
En värmepump kräver liten tillsyn, ger en jämn och bra temperatur och är lätt att använda. Flera värmepumpar kan styras externt via Internet, från smartphone, surfplatta eller dator. Om du har en värmepump som är ordentligt monterad behöver den minimalt underhåll och lågt underhåll.

# 4 Värmepumpar ger god komfort och gott inomhusklimat
En värmepump kan bidra till bättre inomhusklimat på olika sätt. Sveriges astma- och allergiförening rekommenderar uppvärmning med vattenburet värme. Luft-till-vatten och vatten-till-vatten värmepumpar som erhåller energi från sten, jord eller hav är perfekta för detta. Lågtemperaturvattenburen golvvärme är värmesystemet som ger bästa komfort, inomhusmiljö och energibesparing.

Med en luft-till-luft värmepump får du också ett bättre inomhusklimat – inomhusenheten fungerar som en effektiv luftrenare genom att filtrera bort dammpartiklar. Det finns skillnader i egenskaperna jämfört med luftrengöring på olika värmepumpmodeller.

# 5 Värmepumpar kan användas för effektiv kylning
De flesta värmepumpar kan också användas för kylning, och du kan hålla en bekväm inomhustemperatur även på varma sommardagar. Med en vanlig svensk sommar behöver värmepumpen minimal energi för att kyla ditt hem. Detta beror på att temperaturskillnaden mellan utomhusluft och inomhusluft är liten och endast några timmar om dagen behövs för kylning.

Om du har en jordvärmepump med energi kan du få nästan fri kylning. På sommaren, när kylning krävs, är temperaturen i själva brunnen tillräckligt låg för att kyla byggnaden. Detta kallas frikylning. Om du vill kyla med luft-till-vatten eller vatten-till-vatten värmepumpar, se till att det är schemalagt innan du installerar värmepumpen.

Gratis Offert

Kom igång nu genom att trycka på “Få Offert Nu”

Värmepump Göteborg

© 2019 göteborgvärmepump.se